piątek | 8.12.2017

Zdjęcia złodziei w sklepie nie zawsze bezprawne

Wielu handlowców, bezsilnych wobec powtarzających się kradzieży, wywiesza na witrynie zdjęcia sprawców. Takie działania nie zawsze są bezprawne.

Przy wejściu do sklepów często można zauważyć kartkę z napisem: „Kradnąc w tym obiekcie, wyrażasz zgodę na publikację swojego wizerunku”. Czasem podana jest nawet podstawa prawna – art. 81 prawa autorskiego. – Trudno uznać, że w takiej sytuacji wystarczy zgoda domniemana polegająca na samym wejściu do sklepu po przeczytaniu informacji o możliwości wykorzystania wizerunku

Zachęcamy do lektury artykułu dla Rzeczpospolita

piątek | 17.1.2020

Prawo do publikowania zdjęć dziecka

piątek | 3.11.2017

Ochrona autorskich praw majątkowych w czasie

czwartek | 23.4.2020

Tarcza Antykryzysowa a czasowe wygaszenie zobowiązań z umowy najmu