Usługi

PRAWO AUTORSKIE

Doradzamy podmiotom działającym w branży kreatywnej we wszystkich aspektach prawa autorskiego. Współpracujemy z aktorami, reżyserami, kompozytorami i innymi twórcami, organizatorami imprez kulturalnych oraz instytucjami kultury, agencjami reklamowymi. Doradzamy Klientom w zakresie dotyczącym komercyjnego wykorzystania ich wizerunku Reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących autorskich praw majątkowych oraz praw osobistych, w szczególności w sporach dotyczących naruszenia praw do wizerunku.

Współpracujemy z producentami filmowymi, dystrybutorami, aktorami teatralnymi i filmowymi. Przygotowujemy oraz opiniujemy wszelkiego rodzaju umowy produkcyjne, umowy dystrybucyjne, licencyjne oraz dotyczące nabycia praw do wizerunku. Doradzamy producentom filmowym przy negocjacji i zawieraniu umów koprodukcyjnych.

OBSŁUGA PRAWNA PRODUKCJI FILMOWYCH

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Oferujemy obsługę prawną w zakresie prawa własności przemysłowej, w tym znaków towarowych, w tym celu współpracujemy z doświadczonymi rzecznikami patentowymi. Świadczymy doradztwo prawne w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji wynikających z naruszenia prawa własności intelektualnej.

Kompleksowo doradzamy Klientom w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gastronomicznej. Doradzamy przy zawieraniu i negocjacji umów najmu, zatrudnianiu personelu, zawieraniu umów franczyzowych, umów z organizacjami zbiorowego zarządzania w kwestiach dotyczących praw licencyjnych do muzyki odtwarzanej w lokalu. Udzielamy wsparcia prawnego przy zbywaniu albo nabywaniu działających lokali. Opiniujemy dokumentację pod kątem prawa żywnościowego.

PRAWO GASTRONOMICZNE

PRAWO INTERNETU I BRANŻY IT

Tworzymy, opiniujemy i negocjujemy umowy dotyczące wszelkich rozwiązań i usług informatycznych, w tym umowy wdrożeniowe. Doradzamy przy realizacji projektów związanych z nowymi technologiami, przede wszystkim nabywcom rozwiązań informatycznych. Przygotowujemy regulaminy portali internetowych, sklepów i aplikacji mobilnych. Reprezentujemy Klientów w sporach z zakresu prawa Internetu oraz sporów z konsumentami.

Kompleksowo doradzamy Klientom w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia. Reprezentujemy klientów przed sądami pracy wszystkich instancji.

PRAWO PRACY

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH, KOMERCJALIZACJA WIZERUNKU

Wspieramy naszych Klientów w dochodzeniu praw związanych z naruszeniem ich dóbr osobistych. Skutecznie wykorzystujemy wszystkie możliwe podstawy do zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów związanych z ochroną dóbr osobistych.

Wyjaśniamy Klientom tajniki związane z prawem własności przemysłowej. Wspieramy Klientów w procesie rejestracji znaków towarowych i uzyskiwaniu przez nich praw ochronnych. Doradzamy w sprawach związanych z naruszeniem ich praw ochronnych ze znaków towarowych.

ZNAKI TOWAROWE

PRAWO KORPORACYJNE

Doradzamy w sprawach korporacyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności we wszystkich aspektach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Wspieramy Klientów w procesach przekształceń i likwidacji spółek.

Wspieramy naszych Klientów w wykonywaniu obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Przygotowujemy treść wszystkich niezbędnych dokumentów, które powinny funkcjonować się w każdym przedsiębiorstwie.

RODO

PRAWO HOTELARSKIE

Definiujemy i doradzamy we wszystkich aspektach prawnych związanych z prowadzeniem hotelu, wykorzystując nasze doświadczenie korporacyjne jak również wiązane z innymi dziedzinami prawa w tym prawa cywilnego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej oraz doświadczenie w branży gastronomicznej.

PRAWO AUTORSKIE

Doradzamy podmiotom działającym w branży kreatywnej we wszystkich aspektach prawa autorskiego. Współpracujemy z aktorami, reżyserami, kompozytorami i innymi twórcami, organizatorami imprez kulturalnych oraz instytucjami kultury, agencjami reklamowymi. Doradzamy Klientom w zakresie dotyczącym komercyjnego wykorzystania ich wizerunku Reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących autorskich praw majątkowych oraz praw osobistych, w szczególności w sporach dotyczących naruszenia praw do wizerunku.

OBSŁUGA PRAWNA PRODUKCJI FILMOWYCH

Współpracujemy z producentami filmowymi, dystrybutorami, aktorami teatralnymi i filmowymi. Przygotowujemy oraz opiniujemy wszelkiego rodzaju umowy produkcyjne, umowy dystrybucyjne, licencyjne oraz dotyczące nabycia praw do wizerunku. Doradzamy producentom filmowym przy negocjacji i zawieraniu umów koprodukcyjnych.

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Oferujemy obsługę prawną w zakresie prawa własności przemysłowej, w tym znaków towarowych, w tym celu współpracujemy z doświadczonymi rzecznikami patentowymi. Świadczymy doradztwo prawne w zakresie czynów nieuczciwej konkurencji wynikających z naruszenia prawa własności intelektualnej.

PRAWO GASTRONOMICZNE

Kompleksowo doradzamy Klientom w zakresie prawnych aspektów prowadzenia działalności gastronomicznej. Doradzamy przy zawieraniu i negocjacji umów najmu, zatrudnianiu personelu, zawieraniu umów franczyzowych, umów z organizacjami zbiorowego zarządzania w kwestiach dotyczących praw licencyjnych do muzyki odtwarzanej w lokalu. Udzielamy wsparcia prawnego przy zbywaniu albo nabywaniu działających lokali. Opiniujemy dokumentację pod kątem prawa żywnościowego.

PRAWO INTERNETU I BRANŻY IT

Tworzymy, opiniujemy i negocjujemy umowy dotyczące wszelkich rozwiązań i usług informatycznych, w tym umowy wdrożeniowe. Doradzamy przy realizacji projektów związanych z nowymi technologiami, przede wszystkim nabywcom rozwiązań informatycznych. Przygotowujemy regulaminy portali internetowych, sklepów i aplikacji mobilnych. Reprezentujemy Klientów w sporach z zakresu prawa Internetu oraz sporów z konsumentami.

PRAWO PRACY

Kompleksowo doradzamy Klientom w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia. Reprezentujemy klientów przed sądami pracy wszystkich instancji.

OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH, KOMERCJALIZACJA WIZERUNKU

Wspieramy naszych Klientów w dochodzeniu praw związanych z naruszeniem ich dóbr osobistych. Skutecznie wykorzystujemy wszystkie możliwe podstawy do zabezpieczenia roszczeń naszych Klientów związanych z ochroną dóbr osobistych.

ZNAKI TOWAROWE

Wyjaśniamy Klientom tajniki związane z prawem własności przemysłowej. Wspieramy Klientów w procesie rejestracji znaków towarowych i uzyskiwaniu przez nich praw ochronnych. Doradzamy w sprawach związanych z naruszeniem ich praw ochronnych ze znaków towarowych.

PRAWO KORPORACYJNE

Doradzamy w sprawach korporacyjnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w szczególności we wszystkich aspektach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Wspieramy Klientów w procesach przekształceń i likwidacji spółek.

RODO

Wspieramy naszych Klientów w wykonywaniu obowiązków związanych z ochroną danych osobowych. Przygotowujemy treść wszystkich niezbędnych dokumentów, które powinny funkcjonować się w każdym przedsiębiorstwie.

PRAWO HOTELARSKIE

Definiujemy i doradzamy we wszystkich aspektach prawnych związanych z prowadzeniem hotelu, wykorzystując nasze doświadczenie korporacyjne jak również wiązane z innymi dziedzinami prawa w tym prawa cywilnego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej oraz doświadczenie w branży gastronomicznej.

Skontaktuj się z nami