Prawo korporacyjne

Prawo korporacyjne

W ramach każdej sprawy wspieramy naszych Klientów w zakresie regulacji dotyczących prawa korporacyjnego. Nie jest ważne jaki typ firmy prowadzą nasi Klienci, ważne jest zabezpieczenie interesów ich działalności.

Prawo korporacyjne

Pomagamy w wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej. Zakładamy spółki osobowe, kapitałowe, stowarzyszenia i fundacje. Wspieramy naszych Klientów przy likwidacji spółek i przekształceniach. Zapewniamy kompleksową obsługę organów spółek (zarząd, rady nadzorczej, zgromadzenie wspólników i zgromadzeń akcjonariuszy), w tym przygotowujemy wszelkie niezbędne wewnętrzne regulaminy. Przygotowujemy i negocjujemy umowy wspólników, umowy spółki i statuty. Reprezentujemy Klientów w postępowaniach rejestrowych.

Doświadczenie Kancelarii obejmuje między innymi:

  1. Wsparcie prawne Klienta w procesie pozyskiwania finansowania zewnętrznego, w szczególności negocjowanie umowy akcjonariuszy, umowy pożyczki, umów dotyczących zabezpieczeń.
  2. Obsługa prawna połączenia spółki komandytowo akcyjnej ze spółką z o.o.
  3. Obsługa prawna procesów obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej.
  4. Obsługa prawna likwidacji spółek z o.o., fundacji, stowarzyszeń.
  5. Obsługa prawna podwyższenia kapitału zakładowego poprzez wniesienia aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej kilkadziesiąt placówek handlowych.
  6. Reprezentacja Klienta przy negocjowaniu i zawarciu umów przenoszących prawa i obowiązki w spółce osobowej na jednego ze wspólników.

Skontaktuj się z nami i dołącz do grona zadowolonych klientów

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Edyta Duchnowska

ul. Okrąg 8/10 B lok. 44
00-407 Warszawa

mobile: +48 602 378 913
tel./fax: +48 22 674 01 59
email: edyta@duchnowska.pl