Ochrona dóbr osobistych, komercjalizacja wizerunku

Komercjalizacja wizerunku

W ostatnich latach wizerunek stał się dobrem komercyjnym. Bardzo często wizerunki naszych Klientów wykorzystywane są w działaniach reklamowych.

Ochrona dóbr osobistych

Negocjujemy w imieniu naszych Klientów umowy współpracy, sponsorskie, których elementem jest komercyjne wykorzystanie ich wizerunku. Dbamy o zakres wykorzystania wizerunku naszych Klientów do promocji (reklamy) działań biznesowych partnerów handlowych, w tym również w projektach non profit. Negocjujemy umowy dotyczące artystycznego wykonania, których elementem jest wykorzystania wizerunku do reklamy i promocji.

Dbamy o jasne i konkretne określenie ram wykorzystania wizerunku naszych Klientów, tym samym dbając o ich dobra osobiste. Wspieramy naszych Klientów we wszelkich działaniach związanych z naruszeniem ich wizerunku. Reprezentujemy naszych Klientów w dochodzeniu roszczeń w przypadku naruszenia innych niż wizerunek dóbr osobistych.

Doświadczenie Kancelarii obejmuje między innymi:

  1. Prowadzenie postępowania sądowego w zakresie roszczeń pracownika o naruszenie prawa do wizerunku i prawa do dobrego imienia poprzez wykorzystanie zdjęć w materiałach reklamowych pracodawcy,
  2. Prowadzenie postępowania sądowego w zakresie roszczeń rodziny osoby zmarłej z tytułu naruszenia dobra osobistego w postaci pamięci osoby zmarłej,
  3. Prowadzenie postępowań sądowych w zakresie roszczeń osoby fizycznej o naruszenie prawa do wizerunku w działalności reklamowej.

Skontaktuj się z nami i dołącz do grona zadowolonych klientów

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Edyta Duchnowska

ul. Okrąg 8/10 B lok. 44
00-407 Warszawa

mobile: +48 602 378 913
tel./fax: +48 22 674 01 59
email: edyta@duchnowska.pl