Ochrona nieuczciwej konkurencji

Ochrona własności intelektualnej

Kancelaria specjalizując się w zagadnieniach prawa autorskiego wspiera swoich Klientów w innych zagadnieniach prawa własności intelektualnej.

Nieuczciwa konkurencja

W ramach doradztwa w szeroko rozumianym prawie własności intelektualnej wspieramy również naszych Klientów w zakresie zagadnień związanych z czynami nieuczciwej konkurencji. Staramy się chronić naszych Klientów przed czynami nieuczciwej konkurencji, zarówno podejmowanymi przez podmioty zewnętrzne, ale również w ramach własnego przedsiębiorstwa.

Przygotowujemy na zlecenie Klientów kompleksową dokumentację dotyczącą ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, w szczególności w relacji z pracownikami i współpracownikami. Przygotowujemy i negocjujemy w imieniu Klientów umowy o zachowaniu poufności. Wspieramy naszych Klientów w sporach dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji.

Doświadczenie Kancelarii w prawie własności intelektualnej obejmuje między innymi:

  1. Prowadzenie postępowania sądowego w zakresie czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na nakłanianiu do rozwiązania umowy handlowej,
  2. Prowadzenie postępowania sądowego w zakresie roszczeń związanych z naruszeniem tajemnicy handlowej.

Skontaktuj się z nami i dołącz do grona zadowolonych klientów

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Edyta Duchnowska

ul. Okrąg 8/10 B lok. 44
00-407 Warszawa

mobile: +48 602 378 913
tel./fax: +48 22 674 01 59
email: edyta@duchnowska.pl