Prawo w gastronomii

Prawo gastronomiczne

W ramach każdej sprawy wspieramy naszych Klientów w zakresie regulacji dotyczących prawa w gastronomii. Nie jest ważne jaki typ lokalu prowadzą nasi Klienci, ważne jest zabezpieczenie ich interesów.

Prawo w gastronomii

Od ponad 10 lat wspieramy branżę gastronomiczną w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dbamy o bezpieczeństwo umów najmu. Kancelaria zajmuje się tworzeniem, opiniowaniem i negocjacjami umów najmu, ze szczególnym uwzględnieniem umów najmu w obiektach wielkopowierzchniowych. Dbamy o prawidłowość i zgodność z prawem treści zawartych w menu lokalu. Z racji specjalizacji Kancelarii w zakresie prawa autorskiego dbamy o zgodność z prawem działań związanych z reklamą restauracji, w szczególności w social mediach.

Usługi prawne dla gastronomii

Pomagamy w zabezpieczeniu tajemnicy przedsiębiorstwa w szczególności wspierając naszych Klientów w przygotowywaniu dokumentacji pracowniczej. Każdy z naszych Klientów działających w branży gastronomicznej posiada zarejestrowany znak towarowy pod którym prowadzi swoje restauracje. Negocjujemy w imieniu naszych Klientów umowy handlowe w szczególności dotyczące zakupów. Wspieramy Klientów we wszelkich aspektach prawa administracyjnego, w tym w postępowaniach dotyczących postępowań o udzielenie, cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty produktowej, postępowań przed Inspekcją Sanitarną itp.

Doświadczenie Kancelarii obejmuje między innymi:

  1. Reprezentowanie Klienta (sieć handlowa) przy negocjacji umów najmu w obiektach wielkopowierzchniowych (ok. 30 lokalizacji na terytorium RP),
  2. Przygotowanie kompleksowej dokumentacji pracowniczej dla sieci restauracji dotyczącej kilkuset pracowników,
  3. Reprezentowanie Klienta w kilkudziesięciu jednoczesnych postępowaniach dotyczących cofnięcie zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
  4. Reprezentowanie Klienta w postępowaniu sądowym dotyczącym roszczeń konsumenta związanych z produktem niebezpiecznym,
  5. Reprezentowanie Klienta przy sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci działającej placówki gastronomicznej.
  6. Przygotowanie kompleksowej dokumentacji dotyczącej projektu franczyzowego.

Skontaktuj się z nami i dołącz do grona zadowolonych klientów

Kontakt

Kancelaria Radcy Prawnego
Edyta Duchnowska

ul. Okrąg 8/10 B lok. 44
00-407 Warszawa

mobile: +48 602 378 913
tel./fax: +48 22 674 01 59
email: edyta@duchnowska.pl