Blog

czwartek | 28.7.2022

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców wiele obowiązków i nawet mając dobrą wolę łatwo przeoczyć niektóre z nich. Często natomiast są to obowiązki, które są na tyle specyficzne, że trudno zrozumieć jak im sprostać. Wymaga to specjalistycznej wiedzy i bez profesjonalnej opieki prawnej możliwe jest narażenie się na kary. Jednym z takich obowiązków jest uzyskanie wpisu w Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

wtorek | 10.8.2021

Obniżenie wysokości czynszu w centrach handlowych na podstawie Tarczy Antykryzysowej

Chociaż obecnie sytuacja związana z prowadzeniem działalności gospodarczej podczas stanu epidemii wydaje się w znacznym stopniu ustabilizowana, to nie można wykluczyć, że w przyszłości będzie podobnie. Niezwykle trudne miesiące obowiązywania ograniczeń z pewnością pokazały, że wiele obostrzeń może powtórzyć się w przyszłości, jeśli tylko rząd uzna, że zwiększają one bezpieczeństwo sanitarne. Jednocześnie ustawodawca proponuje pewne sposoby ulżenia przedsiębiorcom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej.

poniedziałek | 26.9.2022

Rekompensata za odzyskiwanie należności

Stosunki między przedsiębiorcami bardzo często przewidują płatność w określonym terminie po wykonaniu usługi czy też dostarczeniu towaru. Niestety nie zawsze możemy liczyć na uczciwość dłużnika i dotrzymanie przez niego terminu zapłaty. Niemal każdego przedsiębiorcę dotknął kiedyś problem nieopłaconej faktury. Warto więc wiedzieć, że prawo przewiduje mechanizmy chroniące przed negatywnymi konsekwencjami takiej sytuacji. Przedsiębiorcy, który jest wierzycielem, przysługuje rekompensata za odzyskiwanie należności.

czwartek | 27.1.2022

Podpis elektroniczny a zawieranie umów

W ostatnich latach gwałtowanie przyspiesza cyfryzacja naszego życia. Również prowadzenie działalności gospodarczej, dostęp do usług i zawieranie umów podążają tą ścieżką. Coraz częściej z różnych względów odchodzimy od składania oświadczeń na piśmie. Istnieją jednak prawne ograniczenia w tej kwestii, a wiele osób mylnie postrzega podpis elektroniczny. Nie pomaga fakt, że funkcjonują dwa główne rodzaje podpisów, prowadzące do zawarcia umowy w dwóch różnych formach.

wtorek | 26.1.2021

Działalność nierejestrowana

Rozpoczęcie działalności gospodarczej często postrzegane jest jako duże ryzyko. Nawet pomimo ulg na które mogą liczyć początkujący przedsiębiorcy, prowadzenie działalności generuje koszty, które trzeba pokryć – jak np. składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenia społeczne czy koszty organizacyjne jak księgowość. Dodatkowo przytłaczać może ilość regulacji prawnych, w tym podatkowych, do jakich powinien stosować się przedsiębiorca. Wiele osób z tego powodu nie decyduje się na rozpoczęcie działalności – mowa zwłaszcza o tych, którzy nie mają pewności, że ich pomysł na biznes przyjmie się na rynku. Działalność nierejestrowana to ciekawe rozwiązanie pozwalające na wprowadzenie do dalszej działalności gospodarczej.