Kancelaria Radcy Prawnego

Specjalizujemy się w prawie własności intelektualnej, w szczególności w prawie filmowym

O Kancelarii


Założycielka Kancelarii działającej nieprzerwanie od 2007 roku w Warszawie. Specjalizujemy się w prawie własności intelektualnej, w szczególności w prawie filmowym.

Zajmujemy się także zagadnieniami związanymi z prawem autorskim w tym ochroną wizerunku, dóbr osobistych, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz prawem korporacyjnym. W ramach swojej głównej specjalizacji kompleksowo doradza przedsiębiorcom działającym w branży kreatywnej, w tym filmowej, min. producentom, dystrybutorom filmowym, agencjom reklamowym, aktorom, reżyserom, fotografom, grafikom, indywidualnym muzykom oraz studiom dźwiękowym. Reprezentujemy klientów w sporach, w tym sądowych.

Kancelaria Radcy Prawnego- Warszawa

Edyta Duchnowska – ma ponad 10–letnie doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelariach radcowskich oraz w ramach swojej indywidualnej działalności, biorąc udział min. w obsłudze prawnej pierwszych formatów typu reality show emitowanych w Polsce oraz reprezentując klientów w wielu sporach sądowych związanych z naruszeniem praw do wizerunku. Obsługuje również z powodzeniem produkcję filmów pełnometrażowych.

Posiada tytuł radcy prawnego od 2007 roku. Przed wpisem na listę radców prawnych ukończyła aplikację sędziowską przy Sądzie Apelacyjnym w Warszawie. Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, słuchaczką Studium Prawa Podatkowego, absolwentką Studiów Podyplomowych z zakresu prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim, autorką wielu publikacji dotyczących tematyki własności intelektualnej, autorka bloga „prawo twórców” i „prawo w restauracji”. Obecnie słuchaczka prawniczego seminarium doktorskiego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa autorskiego.

Prywatnie wraz ze swoim synem aktywnie spędza czas rozwijając wspólną pasję do narciarstwa.


Pomagamy firmom i przedstawicielom branży kreatywnej w rozwiązywaniu problemów prawnych.


Najnowsze na Blogu

poniedziałek | 26.9.2022

Rekompensata za odzyskiwanie należności

Stosunki między przedsiębiorcami bardzo często przewidują płatność w określonym terminie po wykonaniu usługi czy też dostarczeniu towaru. Niestety nie zawsze możemy liczyć na uczciwość dłużnika i dotrzymanie przez niego terminu zapłaty. Niemal każdego przedsiębiorcę dotknął kiedyś problem nieopłaconej faktury. Warto więc wiedzieć, że prawo przewiduje mechanizmy chroniące przed negatywnymi konsekwencjami takiej sytuacji. Przedsiębiorcy, który jest wierzycielem, przysługuje rekompensata za odzyskiwanie należności.

czwartek | 28.7.2022

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Przepisy prawa nakładają na przedsiębiorców wiele obowiązków i nawet mając dobrą wolę łatwo przeoczyć niektóre z nich. Często natomiast są to obowiązki, które są na tyle specyficzne, że trudno zrozumieć jak im sprostać. Wymaga to specjalistycznej wiedzy i bez profesjonalnej opieki prawnej możliwe jest narażenie się na kary. Jednym z takich obowiązków jest uzyskanie wpisu w Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

`