piątek | 3.11.2017

Ochrona autorskich praw majątkowych w czasie

Upływ okresów ochronnych i przejście danego utworu do domeny publicznej nie oznacza, że można z tego utworu albo jego części korzystać bez żadnego ograniczenia.

Na łamach rp.pl został opublikowany artykuł Edyty Duchnowskiej na temat ochrony autorskich praw majątkowych w czasie.

Zachęcamy do lektury artykułu dla Rzeczpospolita

sobota | 30.12.2017

Umowa najmu restauracji – na czas oznaczony czy nieoznaczony?

poniedziałek | 4.12.2017

Muzyka w lokalu

czwartek | 4.1.2018

A może jednak muzyka w lokalu bez opłat na rzecz OZZ?