czwartek | 4.1.2018

A może jednak muzyka w lokalu bez opłat na rzecz OZZ?

W poprzednim wpisie wskazałam, że opłaty na rzecz twórców uiszczane za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi są obowiązkowe. Konieczność uiszczania opłat za eksploatację muzyki w lokalu powstaje w przypadku jej publicznego odtwarzania, a więc odtwarzania dla klientów na sali.

piątek | 3.11.2017

Ochrona autorskich praw majątkowych w czasie

poniedziałek | 7.11.2022

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

wtorek | 21.1.2020

Odszkodowanie za naruszenie autorskich praw majątkowych