czwartek | 4.1.2018

A może jednak muzyka w lokalu bez opłat na rzecz OZZ?

W poprzednim wpisie wskazałam, że opłaty na rzecz twórców uiszczane za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi są obowiązkowe. Konieczność uiszczania opłat za eksploatację muzyki w lokalu powstaje w przypadku jej publicznego odtwarzania, a więc odtwarzania dla klientów na sali.

piątek | 17.1.2020

Prawo do publikowania zdjęć dziecka

sobota | 30.12.2017

Umowa najmu restauracji – na czas oznaczony czy nieoznaczony?

czwartek | 7.5.2020

Klauzula rebus sic stantibus a epidemia