Blog

czwartek | 7.5.2020

Klauzula rebus sic stantibus a epidemia

Bez wątpienia można stwierdzić, że pandemia koronawirusa COVID-19 stwarza znaczne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale również dla stosunków gospodarczych. W celu minimalizacji ryzyka ograniczono ruch transgraniczny, zamknięto placówki kulturalne, edukacyjne i rekreacyjne. Ogromne starty ponoszą m.in. przedsiębiorcy z branży eventowej, gastronomicznej, transportowej czy hotelarskiej. Oczywiście, każdy będzie próbował wyjść z tej sytuacji patrząc głównie na własny interes. W związku z tym, w najbliższym czasie z pewnością drastycznie wzrośnie zastosowanie klauzuli rebus sic stantibus.

czwartek | 23.4.2020

Tarcza Antykryzysowa – kolejne zmiany przepisów

Tarcza Antykryzysowa - nowe wsparcie dla przedsiębiorców od dnia 18 kwietnia 2020 roku. Kolejne tygodnie przynoszą nam dalsze zmiany przepisów dotyczących wsparcia przedsiębiorców w czasie epidemii. Zgodnie z oczekiwaniami nastąpiło rozszerzenie form wsparcia i ich zakresu. Przez kolejne miesiące przedsiębiorcy, zleceniobiorcy będą mogli liczyć na przyznanie kolejnych środków finansowych, które pomogą przedsiębiorcom i im współpracownikom w przetrwaniu tego trudnego czasu

wtorek | 30.6.2020

Umowa o zachowaniu poufności – kiedy warto ją podpisać

Umowa o zachowaniu poufności staje się coraz bardziej powszechnym środkiem wykorzystywanym w obrocie gospodarczym. Służy przedsiębiorcom w zasadzie w każdej branży, chroniąc ich interesy. W obiegu nazywana bywa angielskim skrótem NDA, lub rzadziej CDA. Ze względu na to, że umowa o zachowaniu poufności stała się standardem nawet przy współpracy o małej skali, warto wiedzieć co powinna w sobie zawierać oraz kiedy warto ją podpisać.

czwartek | 23.4.2020

Tarcza Antykryzysowa a czasowe wygaszenie zobowiązań z umowy najmu

Tarcza Antykryzysowa przygotowana przez rząd w celu przeciwdziałania skutkom epidemii koronawirusa zawiera przede wszystkim rozwiązania o charakterze dofinansowań, zwolnień z określonych obciążeń (np. składki ZUS) czy przedłużenia terminów na dokonanie niektórych obowiązków. Wśród jej przepisów znajduje się szczególne uregulowanie dotyczące umów najmu w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 a więc głównie w galeriach handlowych. Przepis sformułowany jest jednak w sposób niejasny przez co sprawia duże problemy interpretacyjne.

wtorek | 21.1.2020

Odszkodowanie za naruszenie autorskich praw majątkowych

Jednym z podstawowych zadań prawa autorskiego jest ochrona interesów twórcy bądź właściciela autorskich praw majątkowych. Każde działanie wymierzone w te prawa przyczynia się do pogorszenia sytuacji majątkowej uprawnionego. W praktyce, jednym z najczęstszych roszczeń w takich sytuacjach jest żądanie odszkodowania. Prawo autorskie przewidziało jednak szczególny system ustalania wysokości tego odszkodowania, który był przedmiotem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w tym niedawnego z 05 listopada 2019 r. (sygnatura P-14/19).