Blog

czwartek | 23.4.2020

Tarcza Antykryzysowa – kolejne zmiany przepisów

Tarcza Antykryzysowa - nowe wsparcie dla przedsiębiorców od dnia 18 kwietnia 2020 roku. Kolejne tygodnie przynoszą nam dalsze zmiany przepisów dotyczących wsparcia przedsiębiorców w czasie epidemii. Zgodnie z oczekiwaniami nastąpiło rozszerzenie form wsparcia i ich zakresu. Przez kolejne miesiące przedsiębiorcy, zleceniobiorcy będą mogli liczyć na przyznanie kolejnych środków finansowych, które pomogą przedsiębiorcom i im współpracownikom w przetrwaniu tego trudnego czasu

piątek | 17.1.2020

Prawo do publikowania zdjęć dziecka

Dzieci to centrum naszego życia a czas z nimi spędzony jest często tym najważniejszym. Uczymy je odbioru i postrzegania rzeczywistości, dzięki nam nabywają szereg umiejętności gwarantujących późniejszą samodzielność. Co niezwykłe, my również poprzez kontakt z dziećmi uczymy się. Zderzenie doświadczenia życiowego dorosłego i spontaniczności dziecka często doprowadza do sytuacji zabawnych czy też wzruszających. Jako istoty społeczne chcemy tymi nadzwyczajnymi momentami dzielić się z innymi. Kiedyś ich odbiorcami byli najbliżsi członkowie rodziny i przyjaciele, natomiast erze mediów społecznościowych może być to w zasadzie cały świat.

czwartek | 23.4.2020

Tarcza Antykryzysowa a czasowe wygaszenie zobowiązań z umowy najmu

Tarcza Antykryzysowa przygotowana przez rząd w celu przeciwdziałania skutkom epidemii koronawirusa zawiera przede wszystkim rozwiązania o charakterze dofinansowań, zwolnień z określonych obciążeń (np. składki ZUS) czy przedłużenia terminów na dokonanie niektórych obowiązków. Wśród jej przepisów znajduje się szczególne uregulowanie dotyczące umów najmu w obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 a więc głównie w galeriach handlowych. Przepis sformułowany jest jednak w sposób niejasny przez co sprawia duże problemy interpretacyjne.

wtorek | 21.1.2020

Odszkodowanie za naruszenie autorskich praw majątkowych

Jednym z podstawowych zadań prawa autorskiego jest ochrona interesów twórcy bądź właściciela autorskich praw majątkowych. Każde działanie wymierzone w te prawa przyczynia się do pogorszenia sytuacji majątkowej uprawnionego. W praktyce, jednym z najczęstszych roszczeń w takich sytuacjach jest żądanie odszkodowania. Prawo autorskie przewidziało jednak szczególny system ustalania wysokości tego odszkodowania, który był przedmiotem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, w tym niedawnego z 05 listopada 2019 r. (sygnatura P-14/19).

czwartek | 4.1.2018

A może jednak muzyka w lokalu bez opłat na rzecz OZZ?

W poprzednim wpisie wskazałam, że opłaty na rzecz twórców uiszczane za pośrednictwem organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub pokrewnymi są obowiązkowe. Konieczność uiszczania opłat za eksploatację muzyki w lokalu powstaje w przypadku jej publicznego odtwarzania, a więc odtwarzania dla klientów na sali.